Sıkça Sorulan Sorular

En kısa yol olarak E-Devlet şifresini  içeren zarf, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan kimlik ibraz edilerek temin edilebilir.

Kişiler açısından, dava dosyasının ayrıntılarına internetten ulaşmak mümkün değildir. Bunun için UYAP üyesi olmak gerekmektedir. Avukatlar, vekil oldukları dava dosyalarına ulaşabilmektedir.

Avukat bulundurmak zorunlu değildir. Ancak, gereksinim duyulduğunda, bu konuda birikimli ve eğitimli olan, bunu kendilerine meslek edinen avukatlardan hukuki yardım alınmasında yarar vardır. Bir suçlama karşısında, kişinin, avukat tutma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak parası yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır. 18 yaşından küçükler ile cezasının üst sınırı 5 yıl ve üstü olan kişilerin soruşturma ve kovuşturmasında avukat bulunması zorunludur.

Bir avukatı tevkil edecek kişinin, nüfus belgesiyle birlikte noterliğe başvurması, vekil olacak avukatın TC kimlik numarasını, kayıtlı olduğu baroyu, sicilini ve adresini bildirmesi gerekmektedir.

Avukatınız dava sürecini takip ederek sizi bilgilendirecektir.

Ofisimiz sefaköy merkezde bulunmaktadır iletişim sayfamızda ayrıntılı adres ve harita üzerinde yer bildirimi mevcutdur. Sefaköy metrobüs durağına 5 dk yürüme mesafesindeyiz.

Hakkınızda açılan bir dava dosyası varsa kendinizi daha iyi savunmanız adına her zaman bir avukata ihtiyacınız vardır?

Vekalet verilebilecek avukat sayısı konusunda mevzuatta bir sınırlama yoktur. Ancak, avukat var iken başka avukat tutmak, ya var olan avukatın muvafakatı veya düzenleyeceği yetki belgesi ile ya da azledilip yeni avukata vekaletname verilmesiyle mümkündür.

Bir suç işlendiği yakınması veya bilgi edinilmesi üzerine soruşturma başlar. Soruşturma sonunda, suç işlendiğine ilişkin yeterli şüphe oluşması halinde Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenleyerek dava açar. Aksi halde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Açılan davanın yapılan yargılaması sonunda, verilen karar temyiz edilebilir. Onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler re’sen temyize tabidir. Dosya önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının düzenleyeceği tebliğname ile dosya ilgili Yargıtay Dairesine gönderilir. Daire, genel olarak yerel mahkemece verilen kararı onar veya bozar. Onanan karar kesinleşir. Bozulan karar dosya ile birlikte yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilir. Dairenin onama ve bozma kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz edebilir, yerel mahkeme ise direnebilir.

Temyize tabi dosyalar sıraya konur ve arşive kaldırılır. Dava dosyalarının temyiz süresi, davanın öncelik durumuna, ilgili bölüm ve dairenin yoğunluğuna, dosyanın niteliğine bağlı olarak 5-6 ay ile 2-3 yıl aralığındadır. Tutuklu, zamanaşımı süresi yakın, önceden Yargıtayca incelenmiş vb dosyalar öncelikli kabul edilmektedir.

Nitelikli Hukuk Avukatları
10 Yılı Aşkın Tecrübe
Sertifikalarımız
Bizi Arayabilirsiniz
YADA

Whatsapp İletişim Butonumuzdan Direk İletişime Geçebilirisiniz