Uzmanlık Alanlarımız

Neden En İyi Avukatlara İhtiyacınız Var?

Yanlış dava takip süreci maddi kayıp ile birlikte zaman kaybınıza da sebep olacaktır ileride telafisi mümkün olmayan cezai ve hukuki sorunlarla karşılaşmanıza sebep olacaktır bu sebeple alanında uzman hukukçularla çalımanızı tavsiye ederiz.

Uzmanlık Alanlarımız

Hukuki Uygulama Alanları

Sigorta Hukuku

Sigortalının sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını kapsar.

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde konu alır.

İş Hukuku

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

İnsanların ölümlerinden sonra yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar için mallar üzerinde yapılan tasarrufları konu alır.

Trafik Kazaları

Trafik kazaları sonucu yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelmesi durumunu konu alan hukuk dalıdır.

İcra Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla varlıklarına el konarak karşılanmasını sağlayan hukuk dalıdır.

Değer Kaybı

Kaza sonucu oluşan hasarların neticesinde mal sahibinin 2. el piyasa değer kaybının tazminini konu alan hukuk dalıdır.

Sigorta Hukuku

Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.Ticaret ortaklıkları kolektifkomanditanonimlimited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Poliçebonoçek, emtia senetleri ve taşıma senetleri kıymetli evrak türlerindendir.

Trafik kazaları

Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana, ağaca veya herhangi başka bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelebilir. Trafik kazaları genellikle yaralanma, ölüm ya da maddi hasarla sonuçlanır.

Trafik kazalarının oluşmasında aracın tasarımı, sürüş hızı, yol tasarımı, yolun çevresi, sürücünün sürüş yeteneği, alkol veya madde kullanımı ve sürücünün tavrı (dikkatsiz sürüş, yol yarışı) gibi risk faktörleri etkili olabilir.

Değer Kaybı

Meydana gelen bir kaza sonucunda hasar alan makina yada arac üzerinde yapılan onarım, parça değişimi gibi hasara üzerine yapılan işlemler nedeniyle aracın yada makinanın 2. el piyasasındaki değerinin düşmesine değer kaybı veya hasar değer kaybı denir. Bir bakıma aracın orijinalliğinin azalarak piyasadaki değerinin düşmesi üzerine mal sahibinin kaybının telafi edilmesi anlamına gelir.

Bizi Arayabilirsiniz
YADA

Whatsapp İletişim Butonumuzdan Direk İletişime Geçebilirisniz

Scroll to Top